Upplevelser av organisering och samverkan gällande preventivt arbete mot mäns våld mot kvinnor : En komparativ studie av myndigheter i två län

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Karin Jokimäki; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)