AB Bofors betydelse för skolväsendet i Karlskoga

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Författare: Anna Broman; [2013]

Nyckelord: företag; skola; historia;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)