Bildklassificering av med hjälp av Deep Learning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Den här rapporten beskriver hur en bildklassificerare skapades med förmågan att via en given bild på en bil avgöra vilken bilmodell bilen är av. Klassificeringsmodellen utvecklades med hjälp av bilder som företaget CAB sparat i samband med försäkringsärenden som behandlats via deras nuvarande produkter. Inledningsvis i rapporten så beskrivs teori för maskininlärning och djupinlärning på engrundläggande nivå för att leda in läsaren på ämnesområdet som rör rapporten, och fortsätter sedan med problemspecifika metoder som var till nytta för det aktuella problemet. Rapporten tar upp metoder för hur datan bearbetats i förväg, hur träningsprocessen gick  till med de valda verktygen samt diskussion kring resultatet och vad som påverkade det – med kommentarer om vad som kan göras i framtiden för att förbättra slutprodukten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)