Blivande undersköterskors kunskap om äldres orala hälsa : En kvantitativ tvärsnittsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)