Får du gifta dig med mig? Ett examensarbete om tvång, tryck och traditioner

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

Författare: Martin Spaak; Sandra Stendahl; [2011-04-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Under 2009 blev minst sex skolelever i Göteborg utsatta för tvångsäktenskap. Det visar undersökningen som vi gjort bland samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg. Allt pekar dock på att mörkertalet är stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)