Förutsättningar för agriturism i Emilia-Romagna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Agriturism är en relativt ny form av boende på lantgårdar, som är väldigt populärt i Italien. Det finns gårdar som öppnar sina dörrar för gäster med en rad olika aktiviteter. På en gård som bedriver agriturismo kan det finnas båda restaurang, boende, camping, zoo, ridning, matlagningsklasser, vinprovningar mm. Denna kvalitativa studie försöker skapa bättre förståelse för hur bonden/ägaren av en gård med agriturism bedriver sin verksamhet i regionen Emilia-Romagna (Italien). Fokus ligger på hur verksamheten bedrivs utifrån förutsättningarna, hållbarhetsfrågor och marknadsföring. Respondenterna är otroligt öppna i sina berättelser och pratar även om tvivelaktiga tillvägagångssätt som får verksamheterna att fungera i vardagen. Intervjuerna kompletteras med observationer på plats. I resultatet kommer det fram att myndigheterna ställer så många och höga krav att det iprincip är omöjligt för en bonde att ha reda på allt. Dessutom hindrar staten en hållbar utveckling i landsbygden genom att kräva alltför komplicerade rutiner för tillverkning av egna matvaror. Förvånansvärt nog har de intervjuade företagen tillräckligt med gäster så att de klarar sig ekonomiskt trots att de ägnar sig väldigt lite åt marknadsföringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)