Matematiksvårigheter ur lärarperspektiv : En intervjustudie om fem lärares syn på orsaker till elevers matematiksvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)