Entreprenöriellt lärande: ett språkutvecklande arbetssätt inom svenska för invandrare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: SSA136 15 hpÄmne: Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA136Termin: HT 2015Handledare: Lotta Olvegård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)