Finns det enhetsrötter i svenska priser? : en jämförande tidsserieanalys av PPI och KPI

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Johanna Rickne; Jahnavi Wallin; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)