Ljudets gestaltning : En didaktisk adaptionsstudie av radiodramatiseringen Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Charlotta Andersson; [2020]

Nyckelord: Adaptionsstudie; radiodramatisering; didaktik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)