AST i grundskolans tidigare år : Kvalitativ studie gällande pedagogers syn på inkludering av elever med AST

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Jennie Jäderblom; Ulrika Burman Ahlenius; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)