Optimering av ekonomisk orderkvantitet vid påfyllnad av lager

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Josefin Berglund; Sanna Johansson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Kicks AB är ledande i norden inom kosmetik och säljer både klassiska märkesvaror samt private label. Private label är i tillväxtfas och utgör idag ca 10 % av Kicks totala försäljning. Kicks ser därför ett stort behov av kartläggning och minimering av kostnaderna för inköp och lagerhållning av produkterna. Målet med examensarbetet är att skapa en matematisk modell som optimerar de ekonomiska orderkvantiteterna för att synliggöra onödiga kostnader.

Den matematiska modellen i examensarbetet beräknar de ekonomiska orderkvantiteterna samt redovisar beställningsintervallet för varje produkt. Viktiga parametrar för modellen är ledtid, lagerkostnad, inköpskostnad, ordersärkostnad, efterfrågan och leverantörernas krav på minkvantiteter. Optimeringsmodellen har implementerats i programmeringsspråket Python. Utöver modellen har nya beräkningar av säkerhetslager och beställningspunkt gjorts. En stor skillnad från Kicks tidigare beräkningar är att säkerhetslagret som beräknats i examensarbetet innehåller fler parametrar och skyddar mot försenade leveranser.

Resultaten visar att säkerhetslagret och beställningspunkten minskar för vissa produkter och ökar för andra. Det beror bland annat på att försäljningen ökat de senaste åren och vissa produkter har ökat mer i försäljning än andra. Optimeringsmodellen har lösts för två år framåt och det är tydligt att den ekonomiska orderkvantiteten, för majoriteten av produkterna, styrs av minkvantiteten. Vid beställning av minkvantitet ligger produkterna i många fall på lager under mycket lång tid vilket driver lagerkostnader och binder kapital.

Baserat på utförande och resultat av examensarbetet rekommenderas Kicks att implementera vår lösning och använda den som ett underlag för beställningsintervall samt säkerhetslager.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)