En undersökning av lyx på en e-handelsbutik för försäljning av second hand-kläder

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Det senaste årtiondet har e-handeln i Sverige och världen ökat drastiskt. Samtidigt förändras miljön kring oss och likaså medvetenheten om miljön samt viljan att göra något åt förändringarna. Att köpa second hand-kläder är ett sätt att minska utsläppen från ens klädkonsumtion, men problemet med second hand-kläder är att de inte upplevs så attraktiva. Detta ledde fram till frågeställningen för rapporten, “Hur kan en e-butik för second hand-kläder utformas för att uppnå en upplevdlyx hos användaren enligt BLI (Brand Luxury Index)?”. För att undersöka hur en upplevelse av lyx på e-butik kunde uppnås genomfördes användartester och fallstudier. Resultatet av detta visade att en lyxig hemsida ska ha en enhetlig design, snygga bilder och ett bra helhetsintryck vilket sedan implementeras på en e-butik. Slutsatsen som drogs från detta var att vad som krävs är en kombination av funktionalitet och design. Funktionalitet är dock endast relevant till en viss grad, då det efter det är viktigare med designen på hemsidan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)