Årsredovisningar – Visar mer än vad lagen kräver

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Lisa Gustafsson; Johanna Nilsson; [2022-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)