Vårt blivande herrsortiment finns i din garderob - Att utforma ett kommunikationskoncept som gör fler unga män villiga att donera kläder till second hand

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Textilindustrin är ett stort miljöproblem i dagens samhälle och hög efterfrågan på nyproducerade kläder bidrar till miljöpåverkan. Ett resurseffektivt sätt att vara mer miljövänlig är att återanvända kläder, vilket kan göras genom andrahandsmarknaden. På grund av ett begränsat herrklädesutbud handlar unga män sällan i second hand-butiker. Studien syftar därför till att undersöka hur ett kommunikationskoncept kan utformas för att göra fler unga män villiga att donera kläder till second hand. Denna studie resulterade i kommunikationskonceptet Garderobsrensningsdagarna. Konceptet tar sig uttryck i form av en insamlingskampanj som belyser garderoben, då grundproblemet ligger i att målgruppen inte rensar sina garderober. Konceptet värderades genom kvalitativa intervjuer. Dessa visade att konceptet bör belysa garderoben som en outnyttjad resurs. Ett miljöfokus bör inkluderas i konceptet samtidigt som ett lättillgängligt inlämningssätt bör erbjudas. För att motivera målgruppen att donera kläder till second hand visade värderingen att konceptet bör skapa en känsla av gemenskap, innehålla ett tydligt mål, en tidsbegränsning samt generera direkt återkoppling. För att skapa ett stort engagemang så bör konceptet väcka uppmärksamhet och på så sätt generera word-of-mouth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)