"Och far är stark och modig, och mor är blid och rar" : En kvalitativ text- och innehållsanalys av föräldraskap i bilderböcker ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Josefin Hålam; [2017]

Nyckelord: genus barnlitteratur förskola;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)