Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal. Proffessionalisering bland partierna i göteborg

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

Författare: Sofia Johansson; Daniel Swedin; [2008-08-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal – professionalisering bland partierna i GöteborgFörfattare Sofia Johansson och Daniel SwedinKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap,Institutionen för journalistik och masskommunikation vidGöteborgs UniversitetTermin Vårterminen 2008Handledare Bengt JohanssonSidantal 49 + bilagaSyfte Syftet är att undersöka i vilken utsträckning partierna i Göteborg vidvalet 2006 bedrev kommunala valkampanjer som kan karaktäriseras som professionaliserade.Metod Kvalitativ metod. Informantintervjuer med partiföreträdare för de etablerade politiska partierna i Göteborg.Material 7 intervjuer med politiska företrädare:Gunnel Aho, moderaternaJöran Fagerlund, vänsterpartietFranziska Gustafsson, centerpartietMartin Hellström, kristdemokraternaStefan Landberg, folkpartietMax Reijer, miljöpartietClaes Wennberg, socialdemokraternaHuvudresultat Vi har funnit att partierna i Göteborg i viss mån kan anses somprofessionaliserade i sitt kampanjarbete. Vårt resultat visar att samtliga partier använde sig av professionaliseringstekniker, dock i olika grad och utsträckning. Huvudsakligen var partierna i Göteborg säljorienterade i kampanjarbetet. Socialdemokraterna använde flest tekniker, men moderaterna som använde något färre av teknikerna var det parti som var mest marknadsorienterat. Det är enligt vad som framkommit i vår undersökning således inte det parti som använder flest tekniker som är mest marknadsorienterat. Detta bevisas ocksåav att miljöpartiet var minst marknadsorienterat, men inte var detparti som använde minst kampanjtekniker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)