På väg mot en Gender-Just Peace - En fallstudie av fredsprocessen I Nordirland och kvinnogruppers påverkan efter NIWC:s grundande och inträde i den politiska scenen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I följande uppsats kommer vi att titta närmare på teorin Gender-Just Peace och med hjälp av den analysera fredsavtalet på Nordirland, även kallat för Good Friday Agreement. Fredsprocessen kommer att beskrivas och kvinnogruppen NIWC kommer att ligga i fokus då de var de enda kvinnliga representanterna av alla aktiva delegater vid förhandlingsbordet. Utöver en genomgång av fredsprocessen kommer även en kortare allmän bakgrund till konflikten presenteras. Detta för att ge läsaren en större insikt i de svårigheter och hinder som behövde undanröjas för att nå en fred. Slutsatsen vi drar är att freden ej är gender-just, men den är på god väg. Avtalstexten visar på viljan att förändra samhället mot ett mer jämställd, dock brister det i realiseringen och implementeringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)