Sápmi- som etnopolitiskt begrepp : En studie av begreppet Sápmi i tidskriften Samefolket

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Madelen Johansson; [2018]

Nyckelord: Etnopolitiskt; etnopolitik; Samefolket; Sápmi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)