Hur påverkar ägandekoncentrationen bonussystemen i företag?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vi har genomfört en undersökning som visar hur börsföretagen i Sverige påverkas av olika grad av ägandekoncentration i aktieägandet. Undersokningen grundar sig på årsredovisningar från alla de tjugofyra största börsbolagen i Sverige under tre år. Med störst avser vi enligt börsvärde. Vi har sedan genomfört en statistisk undersökning på företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)