Att bli varse det ordlösa : Psykoterapeutstudenters upplevelse av momentet spädbarnsobservation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Åsa Karlsson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)