Framtidens läsande i skolan. Traditionellt eller digitalt? : En studie om skillnader i traditionell bokläsning kontra digitalt.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: The purpose of this study was to investigate distinctive factors when using digital literature against traditional textual literature as well as students' view of reading in digital form to-wards traditional written text. The theoretical starting points for learning in this study are based on the pragmatic and socio-cultural perspective. The results reported in this study have been derived from the data collection methods observation, questionnaire and a reading com-prehension test. The study is performed in four grade 3 classes. The results of this study indi-cates that the participating pupils' attitudes are more favourable to traditional reading than to reading with digital reading media. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)