Molntjänster inom sjukvården : En kvalitativ studie om kritiska faktorer vid implementering av molntjänster inom hälso- och sjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Den svenska sjukvården har dagliga problem med många olika system och arbete läggs på uppgifter som inte faller in i den klassiska arbetsuppgiften. I en bransch som sjukvården så kan det vara livsavgörande med effektivisering. Ett ämne som är mycket tilltalat är molntjänster på grund av dess skalbarhet, prestanda och moderna teknik. Problemet i dagens läge är att de stora leverantörerna som microsoft och amazon är amerikanska bolag och enligt amerikansk lag så har myndigheterna tillåtelse att hämta ut data som lagras i amerikanskt ägda molntjänster. Det kallas för cloud act och strider mot dem regelverk som finns i Sverige. Det betyder att ingen patientdata eller annan känslig data får lagras i dem molntjänsterna men det betyder inte att annan data får lagras samt att använda dem funktionerna som molntjänster erbjuder är inte något som bryter mot reglerna. Molntjänster har och fortsätter att integreras så långt det går under många verksamheter. Det finns kritiska faktorer för att uppnå framgång inom projekt som handlar om molntjänster inom sjukvåren. Genom en kvalitativ studie utforskas dem kritiska faktorerna genom att intervjua olika respondenter inom området. Utmaningar och framgångsfaktorer tas fram för att få en förståelse hur verksamheter inom sjukvården ställer sig när ett projekt som det här ska utföras. Genom den här rapporten så presenteras utifrån litteratur och intervjuer vilka faktorer som är kritiska vid implementering av molntjänster inom svenska hälso- och sjukvården. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)