On the rendering of Swedish cultural features in the translation of Pippi in the South Seas

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Engelska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)