QR-koder med rörelseuppdrag : Att integrera rörelse och IKT i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Sofia Bergström; Erika Östlund; [2015]

Nyckelord: QR-kod; IKT; grovmotorik; rörelseuppdrag;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)