Nästa generations dashboard för denna generations näringsliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Denna rapport kommer behandla det projekt som en grupp på sju personer gjorde i kursen TDDD96 på Linköpings universitet våren 2020. Projektet var att utveckla en webbapplikation som kunde visualisera en översikt av data från olika källor, en så kallad dashboard, åt kunden Skira. Rapporten kommer beskriva hur utvecklingsarbetet utfördes samt försöka besvara de uppsatta frågeställningarna. Den huvudsakliga frågeställningen är hur webbapplikationen som tidigare beskrevs kan skapas för att tillföra värde till kunden. För att utveckla webbapplikationen användes ramverket React på klientsidan. Verktyget Node användes på serversidan. Gruppen adopterade ett agilt arbetssätt med iterativ utveckling. Övriga metoder för att utveckla webbapplikationen redovisas mer utförligt i metod-delen tillsammans med tillvägagångssätten för att besvara övriga frågeställningar. Sammantaget blev slutsatsen att den metod som valdes framgångsrikt kan användas för att utveckla en webbapplikation som tillför värde till kunden. Kravspecifikationen som skapades tillsammans med kunden uppfylldes. Varje medlem i gruppen har också bidragit med en individuell del om ett ämne relaterat till projektet. Dessa delar finns i slutet av rapporten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)