Effektivisering genom rengöring av kylbatterier och avgasning av köldbäraren

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

Författare: Jesper Ekeroth; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)