Andraspråksinlärning– en analys av kommunikationsproblem och kommunikationsstrategier hos den målspråkliga produktionen av svensktalande inlärare som läser Moderna språk - spanska

Detta är en Master-uppsats från Högskolan Dalarna/Spanska

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)