Glocal Artworlds : Om globalisering i den senegalesiska konstvärlden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Sammanfattning: Abstract INSTITUTION:                                       Konst- och bildvetenskap,                                                                                       Institutionen för kulturvetenskaper,    Linnéuniversitetet ADRESS:                                                 351 95 Växjö TELEFON:                                              076-6316902 HANDLEDARE:                                    Margareta Wallin Wictorin TITEL:                                                     Glocal Artworlds- Om globalisering i den                                                                                           Senegalesiska konstvärlden. ENGELSK TITEL:                                  Glocal Artworlds- On globalization in the Senegalese                                                                  artworld. FÖRFATTARE:                                      Lina Josefsson ADRESS:                                                 Pär lagerkvists väg 12 a                                                                  /345 52 Växjö/ TELEFON:                                              TYP AV UPPSATS:                                     C-uppsats VENTILERINGSTERMIN:                             HT 2010 Uppsatsen jämför teorier om hur den globala konstvärlden fungerar utifrån Charlotte Bydlers avhandling ”The Global Artworld Inc.” med hur det är för tre olika senegalesiska konstnärer att arbeta internationellt. Teorier om vad globalisering är och vad det innebär för samtidskonsten tas upp. Uppsatsen går sedan in på den senegalesiska moderna konsthistorien men avstamp i Négritudrörelsen, till dagens konstmarknad med Dakarbiennalen. Sedan presenteras tre olika samtida senegalesiska konstnärer. De har genom intervjuer berättat om sig själva som konstnärer och hur deras arbetsmarknad ser ut. Utifrån svaren som ges analyseras deras konstvärld med den som Charlotte Bydler beskriver i sin avhandling för att se hur globaliseringen har påverkat dem och deras karriärer. Keywords: globalisering, Charlotte Bydler, konstvärldar, Senegal, Dakarbiennalen, biennaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)