Capability Perception of an Electric Utilityduring Sectoral Change towards Sustainability

Detta är en Master-uppsats från KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

Författare: Christopher Politano; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: This thesis examines the antecedents of employees’ capability cognition within a medium-sized electricity utility (Ntot

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)