"Arbetsskador i svenska sjöfarten åren 2014-2016"

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Ergonomi

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om anmälda arbetsskador inom den svenska sjöfarten under åren 2014-2016. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)