Det militära hotet, ett svenskt försvarsdilemma

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det ryska militära hotet mot Sverige är baserat på flera olika hotfulla indikationer, och reflekterar ett försvarsdilemma för Sverige. Diskursanalysen belyser detta genom att studera vad det militära hotet mot Sverige består i och vad för praktiker detta genererar. Ryssland bedöms att ha som mål att inneha stormaktstatus och för att nå dit skyr Ryssland inte att använda sig av sin militära kapacitet både i det svenska närområdet och internationellt. Sverige rustar upp sitt totalförsvar genom två vägar, upprustning av militären samt ökade samarbeten med allianser och partnerskap. För att inte Sverige ska sända hotfulla indikationer balanseras detta genom att inte ingå i ett fullfjädrat medlemskap i NATO. Vilket Sverige i sin tur legitimerar genom att hävda sin alliansfrihet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)