Småskalig eller industriell tvätt och hantering av sängkläder inom hotellbranschen : En jämförelse i miljöbelastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. Två olika tvätthanteringssystem som innebär skillnad i både tvätt- och torkprocesserna, något som i sin tur leder till att materialet samt miljön påverkas annorlunda.   I en tid då hållbarhet är en prioriterad fråga miljöanpassar många sin verksamhet och för att öka medvetenheten kring det val om hur sängkläder på ett hotell hanteras mest miljöeffektivt, tar denna rapport upp skillnaderna i miljöbelastning då man tvättar industriellt kontra småskaligt. Miljöbelastningen presenteras som koldioxidutsläpp, vatten- och kemikalieförbrukning samt genom skillnader på vävars förslitning inom de olika processerna. Den vanligaste väven för hotellsängkläder inom tvättservice är polycotton medan sängkläder av bomull är mer vanligt vid småskalig tvätt. Testerna utförs därför på en polycottonväv, två olika bomullsvävar samt en väv av både bomull och lyocell för att få ett så brett resultat som möjligt och utforska vad som fungerar. Materialen genomgår 50 tvättar vid industritvätt och 50 tvättar inom en småskalig tvätt för att sedan testa hur de påverkats från otvättat material i cykler om 25 tvättar.   Resultaten indikerar på att det finns tydliga skillnader mellan de olika tvätthanteringarna både i hur de påverkar materialen samt ur miljösynpunkt. Då industriell tvätt under en längre period aktivt jobbat mot en mera hållbar affärsmodell och därmed effektiviserat tvättprocessen har det lett till minskad miljöbelastning inom de presenterade faktorerna. Vid leverans till och från tvätteriet är det dock idag fortfarande vanligt att lastbilar används, transportsträckan till hotellet i fråga blir därmed avgörande vid viktning av total miljöbelastning.   Det framkommer att sängkläder av polycotton kan ha en likvärdig livslängd som bomull trots sin överlägset höga fysiska slitstyrka på grund av materialets tendens till noppbildning. Hotellbranschen har höga visuella krav på sina textilier och kan därför komma att kassera en vara av polycotton innan det är fysiskt utslitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)