Implementation and Perception of Modern Marketing : A qualitative study on Storytelling, Brand Identification, and Content Marketing used and perceived in a marketing perspective

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Sara Månsson; Gustav Björling; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)