Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ undersökning om pedagogernas arbetssätt när det gäller språkligt heterogena grupper i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning:

The purpose of my study was to visualize how teachers works with multilingual children in pre-school, the methods used to stimulate and develop primary and secondary language and how teachers does see second languages development with the help of the primary language. The study consists of qualitative methods in form of interviews which are made with four teachers who work within the pre-school. The findings during the collection of data (interviews) are going to be connected to the relevant literature on the subject I have chosen.

The result showed that the concrete materials are used to stimulate and develop primary- as the secondary language and that the teachers have different opinions on secondary languages development with the help of primary language even if the primary language seems to be an important asset of all teachers that I interviewed.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)