”I’m not vain but I love shoes and champagne…” : En kvalitativ textanalys av svenska influencers alkoholrelaterade Instagram-inlägg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: I dagens samhälle har såväl influencers som alkohol och den näst mest populära sociala plattformen Instagram en stark ställning i Sverige. Denna studie, som rör sig inom fältet sociala medier, undersöker hur svenska influencers på Instagram genom bild och text kommunicerar kring alkohol. Studien syftar åt att ta reda på vilken alkoholrelaterad bild och livsstil som influencers förmedlar samt om alkoholen indikerar att vara något mer än bara en dryck. Studien har Bourdieus idéer om sociala rum, habitus och kapital, som formar och omformar makteliter, som teoretisk utgångspunkt. Vidare utgör semiotikens denotation och konnotation tillsammans med samspelet mellan bild och text teoretiska grunder. Denna studie utgår från en kvalitativ textanalys. Sammanlagt tolkas 182 bilder/filmer, som innehåller alkohol, med tillhörande captions, som influencers publicerat mellan april och september 2018. Innehållet – bildernas deltagare, objekt och miljöer – i materialet tolkas, systematiseras och klassificeras i olika kategorier och teman. Analysen resulterar i fem kategorier, som fokuserar på alkoholens placering i bild, och sju teman, som fokuserar på vad alkoholen symboliserar. De sju temana är vardag, exklusivitet, firande, semester, helg, socialisering och humor. Resultatet visar att influencers dricker många olika sorters drycker, med många olika människor eller ensam och i många olika miljöer, något som faller inom ramarna för deras livsstil och habitus. De visar främst på ett ekonomiskt och socialt kapital samt ingår i samma sociala rum. Analysmaterialet konnoterar främst budskap som säger att alkoholkonsumtion är något som är bra för kropp och sinne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)