Legitimitet inom tobaksbranschen : En kvalitativ studie kring hur företag inom tobaksbranschen framställer sig som legitima genom CSR

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Sebastian Morar; Sergej Salnikov; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)