Hem.. ljuva hem...

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Författare: Päivi Eriksson; [2011]

Nyckelord: bostad; småhus; villa;

Sammanfattning:

Undersökning i hur man kan göra bostäderna mer individanpassade genom att skapa en enkel matris som fungerar som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan arkitekt och beställare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)