Livskvalitet hos vuxna med postlingualdövhet/grav hörselnedsättning med CI : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Symela Marouki; Cenet Yüce; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)