DARFUR - En spelteoretisk analys av Darfurkonflikten 2003-2006

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Nezanet Habtom; Elin Mateega; [2014-06-27]

Nyckelord: konflikt; spelteori; payoff; SLA; JEM; regering; Darfur;

Sammanfattning: Mer än 300 000 människor har dött i vad som betecknas folkmord och 2,7 miljoner människor har drivits på flykt. I mer än tio år har Darfurkonflikten pågått och fortfarande har inga ansvariga ställts inför rätta. 2003 anföll rebeller regimen med krav på större grad av oberoende. Sedan dess har regimen och dess milis Janjawid bränt, stulit, stympat, våldtagit och dödat. Folkgrupper har förintats helt eller delvis och regimen har genom sin söndra-och-härska-strategi vänt grannar mot varandra och på så sätt stympat ett samhälle. Uppsatsen syftar till att ge ökad förståelse om varför Darfurkonflikten bröt ut och till de olika incitament som upprätthåller konflikten. Utifrån spelteori diskuteras aktörers strategier och dess payoff. Både regeringen och rebellerna har valt strategin strida framför förhandling. Dock hade båda aktörerna uppnått en högre payoff om de hade valt strategin förhandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)