Leka med språket : En kvalitativ studieom språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Haryar Sherwan; [2018]

Nyckelord: pråkutveckling; språkfrämjande;

Sammanfattning: Syftet med studien var att fördjupa mig i hur pedagoger arbetar med språkutveckling i förskolan. Varje individ är olika och vi lär oss på olika sätt, förskolan är barnens arena för lärande och utveckling. Med hjälp av olika metoder arbetar pedagoger på ett utvecklande sätt för att främja varje individs språkutveckling. Jag ville undersöka och synliggöra de olika metoder som pedagoger använder i förskolan. Jag har använt mig av intervjuer som metod. I resultatet med hjälp av intervjuer kom jag fram till att förskollärarna använder olika metoder. Alla metoder som används av förskollärarna har ett gemensamt tema, det är att främja barns lärande och språkutveckling. Förskollärarna använder olika metoder och material som bygger på samspel och kommunikation i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)