"Att vara singel" : Upplevelse av singelliv och syn på parrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Caroline Varga; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Antalet ensamstående har ökat kraftigt i Stockholm under senare år. Frihet och självständighet ses som särskilt viktiga egenskaper för singelpersoner. Det är även socialt eftertraktat att som ensamstående framstå som lycklig och stark. Syftet med denna studie var att få en nyanserad bild av singelskapets betydelse samt synen på parrelationer för både kvinnor och män. Sju manliga och kvinnliga singlar i Stockholm intervjuades och materialet genomgick tematisk analys där fem huvudteman framkom. Resultatet antydde att självständighet och frihet framhölls som viktigt men inte mer värdefullt än en kärleksrelation. Synen på parrelationer präglades dock av svårigheter och besvikelser. Deltagarna uttryckte en stark längtan efter att dela livet med någon. Alternativa relationer nämndes som tänkbara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)