STOPPA SVÄLTEN En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett rättighetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Examensarbete 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 63Antal ord: 15 808Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer, i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar urett rättighetsperspektiv.Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik och stereotypisering.Metod: Multimodal analys.Material: En film från UNICEF Sverige och en film från Plan International Sverige. Båda filmerna är hämtade från respektive organisations Youtube-kanal.Resultat: Båda filmerna följer i viss mån rättighetsperspektivet, även om ingen av dem ligger helt i linje med det. Båda filmerna presenterar framförallt passiva avbildade därmaktförhållandena mellan dem och åskådaren ärojämna. Plan International Sveriges film går mer i linje med rättighetsperspektivet än vad UNICEF Sveriges film gör, framförallt eftersom UNICEF Sverige presenterar en större distinktion mellan Vi och Dem, Västvärlden och Tredje världen. UNICEF Sverige presenterar också mer dramatiska bilder på de avbildade än vad Plan International Sverige gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)