Utveckla design på maskinprototyp som utvinner expanderad grafit på Pegil Innovations AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Författare: Ellen Weberg; Susanna Österlund; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Grafen är ett material som växer i popularitet och erkännande och anses ha lika stor potential att förändra världens produktion, om vetenskapen lyckas, som plasten hade. Pegil innovations AB har i samarbete med 2D fab tagit fram en maskinprototyp som expanderar grafitpulver med hjälp av mikrovågsteknik. Att expandera grafit är ett försteg i den grafenframställningsprocess som 2D fab använder sig av. Detta examensarbete har utförts vid Högskolan i Skövde åt Pegil Innovations AB i syftet att utveckla designen på nuvarande maskinprototyp. En förstudie utfördes tidigt i arbetet på relevant information kring vad grafen är, hur maskinprototypen och dess olika komponenter fungerar samt om användbarhet, hållbarhet och ergonomi. Därefter gjordes fördjupning i form av en litteraturstudie på grafenframställning, redesign av andra produkter och säkerhet inom industrin. Detta arbete tillsammans med användarstudierna sammanställdes till en kravspecifikation där ett av önskemålen var att maskinen konstrueras om på ett sådant sätt att den inte innehåller några rörliga delar där strålningen sker. Metoder som implementerades under konceptframtagningen var brainstorming, konceptskissning och morfologisk matris. Detta resulterade i fem koncept som tillsammans med verkstadschef på Pegil samt teknisk rådgivare på 2D fab utvärderats och diskuterats. Med hjälp av en konceptviktningsmatris valdes det slutgiltiga konceptet för vidare utveckling. Examensarbetet resulterade i ett konceptförslag som uppfyller Pegils efterfrågan på ickerörliga delar. Konceptet har nya komponenter, däribland en vertikal skruvtransportör som möjliggör påfyllning av grafitpulver på en mycket lägre höjd än på nuvarande maskinprototyp. Konceptet följer de designpreferenser som tas upp i designformatanalysen som gjorts och uppfyller de uppsatta kraven i kravspecifikationen.Slutligen presenteras förslag på fortsatt vidareutveckling av maskinkonceptet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)