Rehabilitering för mödrar till barn som har eller förmodas ha utsatts för sexuella övergrepp – finns det?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Katarina Zanden; [2012]

Nyckelord: Rehabilitering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)