Sociala medier : Ovärderlig resurs eller förlorade kunder?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Sociala medier har på sistone vuxit till att bli ett mycket populärt verktyg för att kommunicera med folk världen över. Användandet av sociala nätverk har ökat explosionsartat de senaste åren och företag har insett att detta bjuder på en fantastisk möjlighet till att nå ut till kunder runt hela jorden, via ett nästintill gratis forum. På de olika kanalerna erbjuds företag de medel de behöver för att kunna kommunicera med sina kunder över nätet och på detta sätt interagera med kunderna på ett ställe där de redan finns. Utöver möjligheten att kommunicera med kunden kan företaget publicera redaktionellt innehåll med syftet att marknadsföra sin verksamhet och dess produkter. Fördelarna som kommer med marknadsföring via sociala medier är många, men det finns nackdelar som gör att man måste hantera sitt företags sociala nätverk med stor aktsamhet. Sociala medier är en plattform som är öppen för alla, där alla användare kan uttrycka sina egna tankar och åsikter. Tankar och åsikter som ett företag varken kan förutse eller kontrollera. I detta arbete har vi undersökt hur ett företag ska arbeta med sina sociala medier för att det ska ge ett positivt resultat för både kund och företag i fråga, vilka negativa effekter som kan uppstå genom att ett företag aktivt arbetar med sociala medier samt vad kunden tycker om företag som finns på sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)