Förmånsbeskattning, enligt schablon eller utan pardon? : - Förmånsbeskattning av fritidsegendom med dispositionsrätt i fåmansaktiebolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Jesper Augustsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)