Styr tidningar svenska val?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vår rapport ämnar att utgå från McCombs och Shaws teori om dagordningseffekter och tillämpa denna på svenska tidningar inför riksdagsvalet 2018 för att se om resultatet ligger i enlighet med teorin. Vår kvantitativa studie består av en analys av innehållet i Aftonbladet och Expressen under de två sista veckorna innan valet, där resultatet sedan jämförs med de ämnen som de svenska väljarna prioriterade högst i valet. Vi kom fram till att även om det fanns tecken på en viss samvariation gällande vissa ämnen, så kan det inte anses att dagordningseffekter kunde appliceras på dessa tidningar. Vi hoppas att denna rapport kan uppmuntra ytterligare forskning på huruvida dagordningseffekter kan tillämpas på svenska val.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)