Novel and efficient delivery of CRISPR/CAS9 for genome engineering in eukaryotic cells

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för bioteknologi (BIO)

Författare: Oskar Gustafsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)