Osteochondros hos varmblodiga travare : vård i samband med operation

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Osteochondros är en relativt vanlig sjukdom med en multietiologisk grundorsak, med ärftlighet som den viktigaste och biomekanism som den näst viktigaste.När fragmentet sitter på ett lättåtkomligt ställe och med operation i tid innan benbiten ställt till med skada har hästen en god prognos. Rehabiliteringstiden ligger på ca 2 månader och sedan kan unghästen eller den vuxna tävlingshästen börja tränas på allvar och tävla med nästan lika bra resultat som en häst utan OCD.Det vanligaste stället som drabbas av OC är hasleden. Föl kan få lesioner som försvinner, men ingen förändring sker efter ca 12 månaders ålder, beroende på vilken led som drabbas. Därför är s.k. friröntgen onödig innan fölet blir 1 år.Frakturer i kotleden kan antingen vara POF/Birkelandsfrakturer, eller bero på trauma utan något samband med ärftlighet m.m. Birkelandsfrakturer är den vanligaste typen av fragment i den bakre delen av kotleden.Operationen ger påverkan på kroppens olika system men normalt sett återgår hästen till normala värden.Omvårdnaden av den rehabiliterande hästen ligger i att pyssla med den under boxvilan och ta ut på promenader för hand eller för vagn, beroende på hästens humör. Det är viktigt att hålla uppsikt över operationsområdet så det inte blir inflammerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)